Login Form

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนห้วยหินพิทยาคมคือโรงเรียนที่จัดหลักสูตรตามมาตรฐานสากลให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคมมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน ความสำเร็จด้านการศึกษาที่โดดเด่น เราภาคภูมิใจในการจัดการศึกษาแบบองค์รวมที่เปี่ยมคุณภาพซึ่งได้รับการออกแบบตามความต้องการนักเรียนโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมทุกคนที่มีความแตกต่างกัน
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 14 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยจัดงานวันเด็กประจำปี 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 2562 ในส่วนกลางจะจัดที่กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนห้วยหินพิทยาคมชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ของ จังหวัดบุรีรัมย์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนนารองพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
ปฏิทินสอบ O-NET 2562 โอเน็ต ปีการศึกษา 2561
 ปฏิทินสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 กำหนดการ o-net 62 O-NET ม.3 วันที่ 2-3 ก.พ. 62O-NET ม.6 วันที่ 2-3 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 วันที่ 26 มี.ค. 62O-NET ม.6 วันที่ 31 มี.ค. 62
×

คำเตือน

Error loading component: com_contactmap, Component not found

48921973 1021780541328023 5110362722566930432 n

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคมจัดกิจกรรมประกวด ดาว เดือนและ ดาวจำแลงโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมปี2019 ดาวโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมปี2019⯑⯑
อดิเทพ มนัสไธสง (ต่อ) @Adithep Manatthaisong คว้ามงกุฏเดือนปี2019 ด้วยความสง่างาม แต่ทักษะการตอบคำถามอย่างชาญฉลาด ⚜️ อิงค์ศิญา แสนนอก (อิง) คว้ามงกุฏดาวปี2019 ด้วยความสวย และมั่นใจ ตอบคำถามด้วยไหวพริบเฉียบคม จักรรินทร์ แลเพ่ง (บาส) คว้ามงกุฏดาวจำแลงปี2019 ด้วยความสวยที่แตกต่าง แต่ทักษะความมั่นใจในการตอบคำถามสามารถพิชิตใจคณะกรรมการได้อย่างสุดยอด