Login Form

ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
โรงเรียนห้วยหินพิทยาคมคือโรงเรียนที่จัดหลักสูตรตามมาตรฐานสากลให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนห้วยหินพิทยาคมมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน ความสำเร็จด้านการศึกษาที่โดดเด่น เราภาคภูมิใจในการจัดการศึกษาแบบองค์รวมที่เปี่ยมคุณภาพซึ่งได้รับการออกแบบตามความต้องการนักเรียนโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมทุกคนที่มีความแตกต่างกัน
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 14 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยจัดงานวันเด็กประจำปี 2562 ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 2562 ในส่วนกลางจะจัดที่กระทรวงศึกษาธิการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนห้วยหินพิทยาคมชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก ของ จังหวัดบุรีรัมย์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนนารองพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
ปฏิทินสอบ O-NET 2562 โอเน็ต ปีการศึกษา 2561
 ปฏิทินสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 กำหนดการ o-net 62 O-NET ม.3 วันที่ 2-3 ก.พ. 62O-NET ม.6 วันที่ 2-3 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 วันที่ 26 มี.ค. 62O-NET ม.6 วันที่ 31 มี.ค. 62
×

คำเตือน

Error loading component: com_contactmap, Component not found

47472673 1899862386808615 1082533209738051584 n

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคมส่งนักเรียนเข้ารวมการแข่งขันมหกรรมดนตรีเทิดไท้คีตราชันย์ ณ บุรีรัมย์คาสเซิล วันที่ 1 ธันวาคม 2561