Login Form

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลสำหรับบัญชีของคุณ รหัสการยืนยันจะถูกส่งไปยังคุณ เมื่อได้รับรหัสการยืนยันแล้วคุณจะสามารถเลือกรหัสผ่านใหม่สำหรับบัญชีของคุณ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

po

นางกันตาธรณ์ ตะราช

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

16

นายอังกูร วัชรพงศ์ศิริ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32   ตำบลห้วยหิน  อำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ 31240    โทร.044-669030