.

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  " จริยธรรมดี  เทคโนโลยีเลิศล้ำ  นำวิชาการ "

 
 
  

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  Home page    Website map 
Website map
 
Menu on the top
Home page
The results of our work
Image activity
Contact us
Website map
Menu on the left
Home page
ประวัติของโรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
หัวหน้าฝ่ายงานบริหาร
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
Profile
Acitvities
Contact Us
Site Map
ข้อมูลบุคลากรครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ผลงานดีเด่นในรอบปี
All Course
MMS
e-Library
Download
FAQs
LINK
Webboard
Guestbook
Menu on the right
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
พนักงานธุรการ
การประเมินคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ผลสอบ O-NET ม.3
ผลสอบ O-NET ม.6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 

 นายวัชราบูรณ์   บุญชู

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นายอังกูร  วัชรพงษ์ศิริ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
October 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 October 2561
 

 
 
 
All online 3 People
IP number 54.224.247.42
You are visitor number 185,108
 
: โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
Tel : 044 669467
Email : ้ีhuaihin@gmail.com