.

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  " จริยธรรมดี  เทคโนโลยีเลิศล้ำ  นำวิชาการ "

 
 
  

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

 
 

  
 
ชื่อ-สกุล
  นางดวงใจ    มะไลไธสง
 
ตำแหน่ง
  ครู
 
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
 
วิชาเอก
  ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา
 
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ระดับ ป.บัณฑิต
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ห้วยหินพิทยาคม
 
e-mail
  tuan2517@gmail.com
 
หมายเลขโทรศัพท์
  044666276

  
ชื่อ-สกุล
  นางนุชรินทร์    อุดทรี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
e-mail
  ััััyynn_2525@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  044666276

 

 
ชื่อ-สกุล
  นางจิตรา    วะรัมย์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  คศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ห้วยหินพิทยาคม
e-mail
  jitrawaram.jit@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  044666276


 

 

 นายวัชราบูรณ์   บุญชู

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นายอังกูร  วัชรพงษ์ศิริ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
กันยานยน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 กันยานยน 2560
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.225.41.203
คุณเข้าชมลำดับที่ 128,097
 
: โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
Tel : 044 669467
Email : ้ีhuaihin@gmail.com