.

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  " จริยธรรมดี  เทคโนโลยีเลิศล้ำ  นำวิชาการ "

 
 
  

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไป
 
ข้อมูลทั่วไป
                   ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๔
หมู่ ๑๕ ตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์  ๓๑๒๔๐
โทรศัพท์  ๐๔๔-๖๖๖๒๗๖  โทรสาร  ๐๔๔-๖๖๖๒๗๗ 
Website  http://www.hhp.ac.th
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
เนื้อที่ ๘๐ ไร่ เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  สรุปได้ดังนี้
ระดับชั้น
ตำบล / อำเภอ
ที่หมู่บ้าน
มัธยมศึกษาตอนต้น
ห้วยหิน   / หนองหงส์
๑,  ๔,  ๕,  ๖,  ๗,  ๘, ๙, ๑๐, ๑๒, ๑๓,  ๑๕, ๑๗, ๑๙
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้วยหิน   / หนองหงส์
ทุกหมู่ (๑ – ๑๙)
เสาเดียว  / หนองหงส์
ทุกหมู่ (๑ – ๑๕)
แผนที่โรงเรียน
 
แผนที่การเดินทาง
 

 

 นายวัชราบูรณ์   บุญชู

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นายอังกูร  วัชรพงษ์ศิริ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.80.45.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 187,969
 
: โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
Tel : 044 669467
Email : ้ีhuaihin@gmail.com