.

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  " จริยธรรมดี  เทคโนโลยีเลิศล้ำ  นำวิชาการ "

 
 
  

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ
 

 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ๑) ห้องสมุด  มีขนาด.............๙๖............ ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด  ๑๒,๐๐๐ เล่ม
                   - การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ  ดิวอี้
                   - จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย ๑๐๐ คนต่อวันคิดเป็นร้อยละ ๒๒ ของนักเรียนทั้งหมด
๒)     ห้องปฏิบัติการ
          ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จำนวน …………๒…………. ห้อง
                   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จำนวน ……….…๒..………. ห้อง
                   ห้องปฏิบัติการทางภาษา       จำนวน ………..-…………. ห้อง
                   ห้อง (ระบุ).......................      จำนวน ……………………. ห้อง
          ๓)  คอมพิวเตอร์จำนวน ..............................๔๐.......................... เครื่อง
                   ใช้เพื่อการเรียนการสอน ....................๒๘....................... เครื่อง
                   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต .........๓๘................. เครื่อง
                   จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย........๔๑๐......... คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ..............๙๐.๙๐..........ของนักเรียนทั้งหมด
                   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ……………………๔………………….
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
 
แหล่งเรียนรู้ภายใน/ชื่อแหล่งเรียนรู้
สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑.  ห้องสมุด
๒.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
๓.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
๔.  ห้องดนตรีไทย
๕.  ห้องโสตทัศนศึกษา
๖.  ห้องพลศึกษา
๗.  ห้องแนะแนว
๘.  ห้องกลุ่มสาระ
๙.สหกรณ์ร้านค้า
๓๐๐
๓๐๐
๓๐๐
๒๕๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๒๓๐
๒๐๐
 
  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
         
แหล่งเรียนรู้ภายนอก/ชื่อแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถิติการใช้
จำนวนครั้ง/ปี
ชื่อแหล่งเรียนรู้
๑.     อู่ซ่อมรถ
๒.     ช่างเชื่อมเหล็ก
๓.     การเลี้ยงไหม
๔.     เครื่องจักสานไม้ไผ่
๕.     เครื่องจักสานหวายพลาสติก
๖.     เถาวัลย์ดัด
๗.     ร้านเสริมสวย
๘.     ร้านค้าชุมชน
๙.     อู๊ดรุ่งเรืองเสาปูน
๑๐.   นวดแผนไทย
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
 
 

 นายวัชราบูรณ์   บุญชู

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นายอังกูร  วัชรพงษ์ศิริ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
เมษายน 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 30 เมษายน 2560
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.196.5.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 102,005
 
: โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
Tel : 044 669467
Email : ้ีhuaihin@gmail.com