.

โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม  " จริยธรรมดี  เทคโนโลยีเลิศล้ำ  นำวิชาการ "

 
 
  

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ผลสอบ O-NET ม.3 
ผลสอบ O-NET ม.3
 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับดับชาติ O-NET  ปี 2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มสาระฯ
ปี 55
ปี 56
ปี 57
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ
ผลต่าง
ภาษาไทย
52.24
46.24
33.97
34.20
35.20
-12.27
สังคมฯ
47.98
38.33
41.67
45.11
46.79
+3.34
ภาษาอังกฤษ
25.53
28.07
24.33
25.98
27.46
-3.75
คณิตศาสตร์
25.67
22.01
25.32
27.06
29.65
+3.31
วิทยาศาสตร์
32.7
35.52
35.97
38.77
38.62
+0.45
สุขศึกษาฯ
56
61.99
56.63
57.54
59.32
-5.36
ศิลปะ ฯ
40.42
44.17
40.61
41.37
43.14
-3.56
การงานอาชีพ
44.27
48.41
43.72
44.72
45.42
-4.69
รวม
40.17
40.59
37.77
39.34
40.70
-2.82
 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  (O-Net) ปี 2558
 
 
สาระวิชา
 
 
จำนวนคน
 
 
คะแนนเฉลี่ย
 
 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
 
เฉลี่ยร้อยละ
 
 
จำนวน/ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ
 
 
ปรับปรุง
 
 
พอใช้
 
 
ดี
 
ภาษาไทย
๕๓
๔๐.๙๖
๘.๓๔
๔๐.๙๖
-
๓๒/๖๐.๓๗
๒๑/๓๙.๖๒
คณิตศาสตร์
๕๔
๒๗.๗๙
๑๐.๕๙
๒๗.๗๙
๙/๑๖.๖๖
๔๒/๗๗.๗๗
๓/๕.๕๕
วิทยาศาสตร์
๕๓
๓๕.๘๕
๘.๗๑
๓๕.๘๕
๔/๗.๕๔
๔๖/๘๖.๗๙
๔/๗.๕๔
สังคมศึกษา
๕๓
๔๑.๔๗
๙.๙๖
๔๑.๔๗
๑/๑.๘๘
๓๗/๖๙.๘๑
๑๕/๒๘.๓๐
ภาษาอังกฤษ
๕๔
๒๖.๙๖
๗.๓๔
๒๖.๙๖
๖/๑๑.๑๑
๔๗/๘๗.๓๐
๑/๑.๘๕
 
 
 

 นายวัชราบูรณ์   บุญชู

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

นายอังกูร  วัชรพงษ์ศิริ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
 

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.80.45.31
คุณเข้าชมลำดับที่ 187,970
 
: โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม
ต.ห้วยหิน อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
Tel : 044 669467
Email : ้ีhuaihin@gmail.com