หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุ 18 ปี ทีมชาย 
       ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่จำกัดอายุชาย นักเรียนมัธยมศึกษาประจำปี 2557
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดนักเรียนมัธยมศึกษาประจำปี 2557 
       ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ทีมชาย ในรายการนักเรียนมัธยมศึกษาประจำปี 2557
ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      นายวีรพันธ์    มากมูล และ นางสาวสุนันทา    บุญทาทอง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาการรายการการสร้าง Wbpageประเภท Webeditorระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2557
ชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาประจำปี 2557 
       ชนะเลิศประเภทกีฬาวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมชายใน การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาประจำปี 2557